PARTENARIÁT

Partenariát

Partenariát

Založením spolku vyústila již v roce 2000 mezinárodní česko-francouzská spolupráce. Spolek iniciuje, realizuje a koordinuje vzájemná setkání svých partnerů. V rámci těchto aktivit byl pro spolek POMOC obrovskou inspirací systém péče o seniory
na venkově nazvaný MARPA. Naším záměrem je implementace tohoto modelu do prostředí v České republice, kde bude na základě přenosu inovativních prvků a praxe z Francie v roce 2015 vytvořena metodika aplikace a bude provedena certifikace kvality této služby.