Historie Buše

Historie Buše

2019

  • začátek revitalizace prostoru (vyčištění od náletových dřevin, odstranění zbytků suti, terénní úpravy, zatravnění, základní výsadba)

2020

  • výstavba obytných buněk, založení minizoo   
  • vznik lesní školky Děti v Buši

         Historie Buše

2021

  • přidány venkovní herní prvky, kuchyňka a laboratoř, kůlna na nářadí

           Historie Buše

2022

  • výstavba jurty a sanitární buňky s bezbariérovým WC

          Historie Buše  Historie Buše