MODLITBA TAIZÉ

SLAVNOST SVĚTLA

V minulosti se mládež z týnské farnosti pravidelně a mnohokrát účastnila Evropských setkání mládeže pořádaných bratry z Taizé. První náš kontakt se uskutečnil v roce 1990 v Praze a od roku 1992 jsme se účastnili setkání ve Vídni, Mnichově, Paříží, Wroclawi, Stuttgartu, a poslední naším společným hromadným setkáním byla opět Vídeň v roce 1997.  Spřátelili jsme se mnohými mladými z celé Evropy, spolupracovali jsme s bratry Josefem a Aloisem, který v současné době stojí v čele této komunity po bratru Rogerovi. Bratři nás také dvakrát navštívili ve farnosti. Podíleli jsme se při připravných pracích těchto Evropských setkání buď pozicích animátorů nebo členu hudeb-ního sboru, několik ročníků jsme byli organizátory těchto setkání pro českobudějovickou diecézi.
Meditativní modlitba s písněmi z Taizé, je tvořená četbou z Písma svatého, meditativního zpěvu a ticha. Průběh a vedení modlitby zajišťuji já a meditativní zpěv obstarává  týnský sbor.
„Modlitba se zpěvem je jedním ze základních prostředků k vyjádření a oživení touhy po Bohu. Meditativní zpěv vede člověka k prameni modlitby, který pak vyvěrá    v tichosti jeho srdce v každém okamžiku, ve dne i v noci, při práci, při rozmluvách s dru-hými lidmi, při odpočinku…“
Neoddělitelnou součástí každé modlitby je ticho. Není to jen ten „úžasný pocit”, když se kostel čítající někdy i tisíce lidí, ponoří celý do hlubokého ticha. Jsou to právě tyto chvíle ztišení, ve kterých můžeme ucítit lehký vánek.
Slavnost světla je pořádaná čtyřikrát do roka a to: v době adventní, na Silvestra, v době postní a na začátku školního roku.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
taize-1-.jpg 19.5 Kb