O NÁS

O NÁS

Sdružení POMOC, z.s., podporuje znevýhodněné osoby z vltavotýnského regionu a společně s nimi se snaží zlepšovat nejenom jejich stav (zdravotní, psychický, sociální), ale rovněž místa, kde žijí. Základním pilířem spolku je sociální zemědělství a sociální podnikání.
Sdružení v minulosti zřídilo tři obecně prospěšné společnosti (Domov sv. Anežky, Dílny sv. Jiljí, Domovy KLAS – odkazy viz hlavička), které jsou samy poskytovateli služeb, pracovních míst atd. Ačkoli jsou jednotlivé společnosti nezávislé, co se týče vedení, personálního obsazení či hospodaření, Sdružení POMOC, z.s., jim stále poskytuje podporu v oblasti administrativy a supervize.

 
Hlavní činnost spolku lze rozdělit do tří oblastí:

  1. Pomoc lidem s handicapem: sociální služby, rehabilitace, podporované bydlení, zaměstnání v chráněných dílnách (Domov sv. Anežky, o.p.s.)
  2. Podpora seniorů, rodin s dětmi, mládeže: sociální služby, podporované bydlení, volnočasové kluby, mateřská a nízkoprahová centra (Domovy KLAS, o.p.s.)
  3. Zaměstnávání osob s postižením v dalších místech regionu (Dílny sv. Jiljí o.p.s.)