Jihočeské zemědělské muzeum

Jihočeské zemědělské muzeum

Termín realizace: 8/2011 – 12/2014

Sdružení POMOC Týn nad Vltavou, z.s., se stalo partnerem projektu „Jihočeské zemědělské muzeum – odkaz venkova budoucím generacím", financovaného z operačního programu ROP NUTS II Jihozápad. Cílem projektu je vybudování Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích. Vybudováním muzea dojde ke zvýšení atraktivity místa i k rozvoji partnerské spolupráce. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií. 
Zdroj a více info: http://www.zemedelske-muzeum.cz

Odkaz venkova budoucím generacím

  Odkaz venkova budoucím generacím    Odkaz venkova budoucím generacím