POMOCNÉ PRÁCE, ÚDRŽBA

Úklid, Údržba

V rámci ergoterapie pomáháme začleňovat lidi s lehkým mentálním nebo zdravotním postižením do pracovního procesu. Naším cílem je vytipovat vhodná místa pro jejich pracovní zařazení a zajistit tak stoprocentní integraci do pracovního prostředí. Pro lidi s fyzickým hendikepem zajišťujeme různé formy manuální práce, ať už jde o úklid nebo o administrativní úkony.

 

Kontakt: Miroslav Jiříček, koordinátor projektu Šance na zaměstnání 

Úklid, Údržba  Úklid, Údržba