Pomocné práce, údržba

Pomocné práce, údržba

V rámci ergoterapie pomáháme začleňovat lidi s lehkým mentálním nebo zdravotním postižením do pracovního procesu. Naším cílem je vytipovat vhodná místa pro jejich pracovní zařazení a zajistit tak stoprocentní integraci do pracovního prostředí. Pro lidi s fyzickým handicapem zajišťujeme různé formy manuální práce, ať už jde o úklid, nebo o administrativní úkony.

Kontakt: Jan Hájíček, tel. 773 330 106

Úklid, Údržba  Úklid, Údržba