Historie

HISTORIE

Spolek POMOC Týn nad Vltavou, z.s., dříve občanské sdružení bylo založeno v roce 1996 a jeho hlavní myšlenkou bylo vytvořit dobrovolné společenství lidí, kteří projevili upřímný zájem podílet se na výstavbě a realizaci sociálních, charitativních a zdravotnických zařízení, která budou sloužit a doposud slouží potřebným lidem bez ohledu na jejich vzdělání, národnost, rasu a přesvědčení.