Historie

HISTORIE

V roce 1996 bylo založeno Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou s hlavní myšlenkou vytvořit dobrovolné společenství lidí, kteří projevili upřímný zájem podílet se na výstavbě a realizaci sociálních, charitativních a zdravotnických zařízení, která budou sloužit a doposud slouží potřebným lidem bez ohledu na jejich vzdělání, národnost, rasu či přesvědčení. Poslání spolku se začalo naplňovat především založením Domova sv. Anežky (nositeli myšlenky Domova byli hlavně Jiří Netík a Ing. Petr Rohlena) a stejnojmenné oběcně prospěšné společnosti, a to na přelomu let 1999/2000. Ještě dříve, v roce 1997, vzniklo společenské a vzdělávací centrum Špejchar klub s úmyslem vytvořit místo, kde se budou potkávat zaměstnanci, klienti i veřejnost.
Roku 2008 byl zakoupen areál Dvorec Temelín, jehož rekonstrukcí mělo vzniknout víceúčelové centrum nabízející ubytování, sociální služby či volnočasové aktivity. Postupně zde vzniklo mateřské centrum Klásek, klub pro seniory, volnočasový klub pro děti a mládež a pečovatelská služba. Pořízením Dvorce bylo umožněno zahájit práce na projektu domovu pro seniory, jehož předlohou byly francouzské venkovské domovy MARPA. V roce 2009 byla založena obecně prospěšná společnost Domovy KLAS, o.p.s., která Dvorec provozuje.
V témže roce byla na malém poloostrově uprostřed čihovického rybníka postavena dřevěná kaple sv. Anežky, sloužící jako duchovní centrum.
V roce 2010 spolek koupil objekt bývalé školy v Chrášťanech, kde se uplatnil zmenšený model domovů MARPA – KLAS.
Roku 2014 zahájila svůj provoz společnost Dílny sv. Jiljí o.p.s., působící v Třeboni. Na jaře stejného roku se v centru Týna n. Vlt. otevřelo Zámecké zahradnictví.
V roce 2020 se v areálu Čihovické Buše otevřela tzv. lesní školka a rovněž bylo zřízeno nové středisko Dílen sv. Jiljí o.p.s. v Lomnici nad Lužnicí. Pod názvem Zahrada nad řekou začala fungovat nová pobočka Zámeckého zahradnictví. 
V květnu roku 2021 se oficiálně otevřel Dům u sv. Františka v Bechyni, poskytující sociální služby lidem z Bechyňska.

Roku 2023 vznikl jako součást sociálního podnikání sociální podnik Bageterie, který vyrábí nejrůznější druhy baget, sendviče a jiné druhy rychlého občerstvení.