Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku

Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku

Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku  Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku  Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku   Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku
Dne 1. 9. 2012 byla zahájena realizace projektu Šance na zaměstnání, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/75.00294, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.  
Projekt je v širším kontextu zaměřen na podporu integrace osob se zdravotním postižením na trh práce v regionu Týna nad Vltavou. Z naší dlouhodobé zkušenosti víme, že právě tyto osoby jsou v pracovním uplatnění znevýhodněné celou řadou faktorů počínajících vlastními limity (zdravotní stav, vlastní nedostatky v oblasti sociálních kompetencí a psychologických vlastností, nízkou a nevhodnou kvalifikací) přes aktuální situaci na trhu práce (nedostatek volných míst pro zdravotně postižené, dlouhodobé setrvání v nezaměstnanosti) až po nízkou ochotu samotných zaměstnavatelů k zaměstnávání těchto osob. Projekt nabídne širšímu počtu zdravotně postižených získat motivaci, osobnostní předpoklady, kvalifikaci a individuální podporu, která jim výrazně usnadní vstup na trh práce. Právě principy individuální podpory cílové skupiny budou důležitou součástí projektu (počínaje komunikací s jednotlivcem přes vnímání jeho funkčních schopností až po respektování specifických potřeb na pracovišti).

Kontakt:
Ing. Miroslav Jiříček, koordinátor projektu
Tel.: 774 709 112, e-mail: jiricek@pomoc-tyn.cz
Spolek POMOC Týn nad Vltavou
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou

Vývoj projektu:

7. 9. 2012
Dne 1. 9. 2012 byla zahájena realizace projektu Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku, reg. č. CZ.1.04/3.3.05/75.00294, který je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

8. 10. 2012
Nyní probíhá výběr vhodných účastníků projektu, s kterými se bude dále individuálně pracovat. S každým proběhne motivační pohovor, z něhož se vytvoří individuální plán vypovídající o účastníkových schopnostech, dovednostech, pracovní praxi aj. Dále každý absolvuje profesní a neprofesní vzdělávání, podle kterého budou později rozděleni do pracovního procesu. 

18. 2. 2013
V návaznosti na individuální plány účastníků projektu bude v březnu realizováno neprofesní vzdělávání. Cílem seminářů bude pomoci cílové skupině v posilování osobnostních dovedností a schopností, jež je spojené s dlouhodobým udržením pracovního místa a propojováním osobního a profesního života. Výhodou tohoto vzdělávání je znalost účastníků, díky čemuž se obsah kurzu přizpůsobí možnostem a potřebám CS. Každý účastník obdrží vzdělávací materiály, včetně brožury vypracované speciálně pro tento kurz. Termíny seminářů: 11. 3. 2013, 18. 3. 2013, 25. 3. 2013

20. 2. 2013
Vzdělávání CS pokračuje odbornou přípravou v kvalifikačních kurzech. Na základě individuálních plánů jsou účastníkům projektu nabízeny rekvalifikační kurzy, respektive oblasti vzdělávání, o nichž víme, že po takto kvalifikovaných pracovnících je na trhu práce na Vltavotýnsku zájem a odpovídají možnostem a schopnostem zdravotně postižených.

Dne 6. 3. 2013 zahajujeme výběrové řízení na realizaci rekvalifikačního kurzu "Zahradnické práce". 
Předmět zakázky: služba
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: cca 13 000 Kč za osobu
Datum vyhlášení: 6. března 2013
Lhůta pro podávání nabídek: 21. března 2013
Místo pro podávání nabídek: Nabídky je možné podat osobně či poštou. Pro osobní odevzdání prosím kontaktujte předem pana Jiříčka na telefonu 774 709 112; odevzdání je možné každý všední den od 9–15 hod. Adresa: Spolek POMOC Týn nad Vltavou, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou.

15. 4. 2013
Dle zájmu účastníků projektu probíhá individuální poradenství v oblasti zaměstnávání zdravotně znevýhodněných a podpora při hledání práce v mikroregionu Vltavotýnsko, včetně poptávané finanční gramotnosti. Odborné konzultace zajišťuje projektový tým. Pokud i vy spadáte do cílové skupiny (zdravotně znevýhodnění) a chtěli byste pomoci v návratu na trh práce, obraťte se na nás a my Vám rádi poskytneme odbornou konzultaci.

Dne 2. 5. 2013 zahajujeme výběrové řízení na realizaci rekvalifikačního kurzu "Truhlářské práce". 
Předmět zakázky: služba
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: cca 13 000 Kč za osobu
Datum vyhlášení: 2. května 2013
Lhůta pro podávání nabídek: 16. května 2013
Místo pro podávání nabídek: 
Nabídky je možné podat osobně či poštou. Pro osobní odevzdání prosím kontaktujte předem pana Jiříčka na telefonu 774 709 112; odevzdání je možné každý všední den od 9–15 hod. Adresa: Spolek POMOC Týn nad Vltavou, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou.

Dne 3. 6. 2013 zahajujeme výběrové řízení na realizaci rekvalifikačního kurzu "Pomocné práce v kuchyni". 
Předmět zakázky: služba
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: cca 13 000 Kč za osobu
Datum vyhlášení: 3. června 2013
Lhůta pro podávání nabídek: 20. června 2013
Místo pro podávání nabídek: 
Nabídky je možné podat osobně či poštou. Pro osobní odevzdání prosím kontaktujte předem pana Jiříčka na telefonu 774 709 112; odevzdání je možné každý všední den od 9–15 hod. Adresa: Spolek POMOC Týn nad Vltavou, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou.

Dne 4. 6. 2013 zahajujeme výběrové řízení na realizaci rekvalifikačního kurzu "Údržba zeleně, sadařství". 
Předmět zakázky: služba
Předpokládaná hodnota zakázky v Kč: cca 13 000 Kč za osobu
Datum vyhlášení: 4. června 2013
Lhůta pro podávání nabídek: 21. června 2013
Místo pro podávání nabídek: Nabídky je možné podat osobně či poštou. Pro osobní odevzdání prosím kontaktujte předem pana Jiříčka na telefonu 774 709 112; odevzdání je možné každý všední den od 9–15 hod. Adresa: Spolek POMOC Týn nad Vltavou, Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou.

Dne 17. 5. 2013 byl zahájen první rekvalifikační kurz "Ruční práce v produkčním zahradnictvím"  (41-004-E) v počtu 10 osob. Realizaci nám zajišťuje Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav. Vzdělávání bude ukončeno písemnou zkouškou a každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu.

Dne 1. 7. 2013 byl zahájen další rekvalifikační kurz "Truhlář pro obklady, schodiště a podlahy" (33-024-H) v počtu 5 osob. Realizaci nám zajišťuje Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hněvkovice. Vzdělávání bude ukončeno písemnou zkouškou a každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

Dne 7. 10. 2013 byl zahájen další rekvalifikační kurz "Údržba veřejné zeleně" (41-033-E) v počtu 8 osob. Realizaci nám zajišťuje Střední škola řemeslná a Základní škola Soběslav. Vzdělávání bude ukončeno písemnou zkouškou a každý účastník obdrží certifikát o absolvování kurzu. 

Dne 13. 3. 2014 byl zahájen další rekvalifikační kurz "Výpomoc při přípravě pokrmů" (65-005-E) v počtu 7 osob. Realizaci nám zajišťuje Střední odborné učiliště Lišov. Vzdělávání bude ukončeno písemnou zkouškou a každý účastník obdrží osvědčení o absolvování kurzu.

Dne 31. 3. 2014 byl ukončen projekt Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku. V rámci profesního a neprofesního vzdělávání bylo proškoleno 64 osob a 14 z nich našlo pracovní uplatnění i u příjemce, respektive spolku POMOC Týn nad Vltavou. Pro 30 osob byl sestaven na základě motivačních pohovorů individuální plán, který poukazuje na silné a slabé stránky v oblasti osobnostních předpokladů a pracovní uplatnitelnosti a byl také vypracován konkrétní plán činností, zaměřený na individuální potřeby jednotlivce v oblasti dalšího vzdělávání. I po skončení projektu jsme v kontaktu s účastníky a nabízíme  jim pomocnou ruku při integraci na trh práce.

   Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku   Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku   Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku   Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku

   Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku    Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku