Partenariát

Partenariát

Partenariát

Založením spolku Partenariat, z.s. (dříve "Partnerství – Partenariat"), vyústila v roce 2000 mezinárodní česko-francouzská spolupráce. Spolek iniciuje, realizuje a koordinuje vzájemná setkání svých partnerů, k nimž kromě Sdružení POMOC patří Ministerstvo zemědělství, Agrární komora ČR, Sdružení Neratov a JU v ČB. V rámci těchto aktivit byl pro spolek POMOC obrovskou inspirací systém péče o seniory na venkově nazvaný MARPA. Naším záměrem je implementace tohoto modelu do prostředí v České republice, kde bude na základě přenosu inovativních prvků a praxe z Francie v roce 2015 vytvořena metodika aplikace a bude provedena certifikace kvality této služby.
Díky iniciaci členů spolku proběhlo několik setkání s francouzskou pojišťovnou MSA (Mutualité Sociale Agricole), a to jak v Čechách, tak ve Francii. Vzájemná spolupráce se týká hlavně tří základních pilířů: projektu MARPA, sociálního zemědělství a sociální turistiky (snaží se přispět k sociální, zdravotní a duševní pohodě osob, kterým handicap ztěžuje možnost cestovat; podporuje služby spojené s venkovským a příměstským prostorem).
Podrobnější informace naleznete z záložce Projekty ⇒ Alternativní úvazky ve venkovských oblastech. K dispozici je také francouzský článek o vzájemné spolupráci v záložce Média ⇒ Reportáž MSA (2001).