EDICE MYRTA

EDICE MYRTA

EDICE MYRTA

  • 2014JISKRY Z POPELA 2: JISKRY, JEŽ SE ROZHOŘÍVAJÍ: V tomto druhém díle najdete vzpomínky přibližně ze čtrnáctých až devatenáctých let; často s přesahy do doby dřívější i pozdější. V knize nejde jen o vnější průběh života, ale i vnitřní prožívání toho, co viděl, prožíval, slyšel a četl v mnoha knihách premonstrát, nyní již na odpočinku, pan Hroznata František Janoušek.
  • 2015 – Ve spolupráci s naším spolkem vyšla v edici Myrta pod vedením pana Hroznaty Františka Janouška, OPraem sbírka básní POD VELEHORAMI NEVYSLOVITELNÉHO – jedná se o soubor textů od různých autorů, kteří čerpají převážně z hlubin svého "nevyslovitelného" vědomí. Dále byla vydána publikace O KŘÍŽOVÉ CESTĚ KRISTA PÁNA: LEGENDA, kterou publikoval v roce 1901 v časopice Osvěta kněz a básník František Leubner. Můžete se tak ponořit do mediativně laděného obsahu této knihy od autora pana Hroznaty Františka Janouška.

             EDICE MYRTA                   EDICE MYRTA