Venkovská centra integrace

Venkovská centra integrace

Venkovská centra integrace

Cílem projektu je v souladu s dotačním programem 8.1. (Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým) rozvíjet venkovská centra integrace zaměřená na venkovské seniory, osoby s postižením a rovněž místní rodiny s dětmi, a podpořit tak rovné příležitosti osob se zdravotním a sociálním znevýhodněním na Vltavotýnsku a v blízkém okolí, zejména pak osob s postižením a seniorů ve venkovském prostředí.

V roce 2022 je projekt zaměřen na rozvoj aktivit již existujících center integrace.

Stejně jako v minulých letech je součástí projektu i záměr udržet v našich centrech integrace vysoký počet pracovních míst pro osoby ze znevýhodněných skupin: dvě třetiny našich zaměstnanců tvoří lidé se zdravotním postižením či znevýhodněním a počet pracovníků neustále zvyšujeme – celkově spolu s našimi dceřinými organizacemi zaměstnáváme více než 160 osob, z toho více než polovinu tvoří lidé s postižením, přičemž v loňském roce jsme počet zaměstnanců s handicapem navýšili o 15 %. Cílem projektu je vzestupný trend udržet i v roce 2022, a to pomocí:

  • organizace setkání a spolupráce sociálních a podpůrných pracovníků jednotlivých spolupracujících organizací a rovněž zástupců Jihočeské univerzity při vedení a monitoringu psychosociální podpory a zejména zahradní terapie;
  • provozu minifarmy v areálu tzv. faremní školky, o který se budou v rámci pracovní terapie starat lidé s postižením;
  • udržení již provozovaných center integrace a chráněných pracovišť;
  • udržení trendu rozšiřování počtu a spektra pracovních míst pro osoby s handicapem či jinak znevýhodněné.