MEDIA

REPORTÁŽ MSA

Poměrně obsáhlý článek o vzájemné spolupráci francouzské pojišťovny MSA a spolku POMOC včetně spřáteleného sdružení Neratov v Orlických horách publikoval na svých stránkách informační bulletin uvedené pojišťovny. Celý článek uvádíme v příloze ...

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
strana-1.pdf 286.5 Kb
strana-2.pdf 341.6 Kb

1. 4. 2016 - NAPSALI O NÁS

Logo Pomoc Týn nad Vltavou

V dubnovém informačním zpravodaji mikroregionu Veselsko napsala paní Růžena Hanzlíková o aktivitách našeho spolku článek na téma „Sedm týdnů se sv. Anežkou“.

Celý článek najdete v příloze.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
clanek-pani-hanzlikova-ruzena.docx 14.5 Kb

Reportáže z Čihovic

V úterý 11. srpna 2015 proběhla v hlavní zpravodajské relaci České televize reportáž o sociálním zemědělství. Ministr Jurečka totiž pro letošní rok vyčlenil z rozpočtu na tuto oblast 50 mil. Kč a tak nás jistě potěšilo, že záběry byly pořízeny právě ze Dvora v Čihovicích. Nejen pro novou dílnu MERINO se jednalo o vítanou reklamu, která hned v dalším týdnu přinesla ovoce v podobě nových objednávek.

Na celou reportáž se můžete podívat na následujících stránkách:http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/215411000100811

Ve čtvrtek 24.září 2015 byla pak v Lidových novinách publikována obsáhlá reportáž o sociálním zemědělství, kterým se spolek POMOC dlouhodobě zabývá.

 
Další reportáž ČT2 z pořadu náš venkov naleznete v odkazu http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097944695-nas-venkov/211562243400010-jistota-domova/

 

 

 


MZE podpoří projekt soc. zemědělství

MZE podpoří projekt soc.zemědělství

Tisková zpráva – Zajistit zaměstnání lidem, kteří jsou znevýhodněni na trhu práce, je cílem programu sociálního zemědělství, na který dá letos Ministerstvo zemědělství 50 milionů korun. Peníze jsou určeny na investice i provoz. Čerpat je může zemědělec, který se zaváže zaměstnat zdravotně nebo sociálně znevýhodněné osoby po dobu minimálně 5 let a vytvoří pro ně pracovní místa.

„Chceme podporovat zodpovědné zaměstnavatele i lidi, kteří jsou na trhu práce nějakým způsobem znevýhodněni a zároveň pomůžeme udržet zaměstnanost v zemědělství a na venkově,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Zemědělec, který zaměstná znevýhodněné osoby, může na jeden projekt získat zvýhodněnou půjčku až 5 milionů korun prostřednictvím Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu.

Práce v oblasti sociálního zemědělství vychází z potřeb zaměstnavatele a možnosti zdravotně postižených se na této činnosti podílet. Patří sem jak zemědělské, sadařské a zahradnické práce, ale i potravinářství a zpracovatelská činnost. Zaměstnavatel, který vytvoří více než polovinu pracovních míst pro zdravotně postižené, získává statut chráněného pracoviště, tzn. výrobky a práce lze použít jako náhradní plnění pro odběratele.

Cílem sociálního zemědělství je nabízet a vytvářet služby, nová pracovní místa, vzdělávací aktivity a poskytovat různé druhy terapií pro lidi se specifickými potřebami, a to za využití dostupných zemědělských zdrojů v daném místě. Projekt sociálního zemědělství funguje například na dvou pilotních pracovištích v Neratově a Týně nad Vltavou.

 

Hynek Jordán

tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství


Podpora MZE

Podpora MZE
Finanční podporu ve výši 2,5 milionu korun od Ministerstva zemědělství obdrží Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. Peníze půjdou na projekt sociálně znevýhodněných, zejména ve venkovském prostředí a zemědělských provozech.

Jde o jeden ze 46 projektů nestátních neziskových organizací, které letos MZE podpoří, a to celkovou částkou 64,1 milionu korun. „Vzhledem k vysokému počtu žádostí jsme v rámci otevřeného výběrového řízení velmi pečlivě posuzovali, které z neziskových organizací nakonec Ministerstvo finančně pomůže,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.

Spolek Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. se zaměřuje na integraci lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v mikroregionu Vltavotýnsko, především ve venkovském prostředí a zemědělských provozech. Jeho hlavním posláním je umožnit těmto lidem žít, pracovat a vzdělávat se ve vhodných zařízeních, která pro ně spolek buduje a současně zabezpečuje jejich chod.

Nosným programem spolku je Budování center integrace – Čihovice II. „Je záslužné, že Ministerstvo zemědělství pomáhá těm, od kterých se společnost mnohdy odvrací nebo dělá, že neexistují. Díky této dotaci se na venkově mohou postižení lépe začlenit, normálně žít a pracovat,“ uvedl předseda spolku Jiří Netík. Program pomáhá obnovit kdysi zaniklou obec Čihovice, podporuje přirozenou integraci a přibližuje zapojení handicapovaných občanů do většinové společnosti.

Pomoc Týn nad Vltavou již téměř šestnáct let provozuje chráněné dílny, které pomáhají sociálně znevýhodněným osobám v jejich rozvoji a integraci do společnosti. Spolek je zřizovatelem dvou center integrace – Dvora Čihovice a Dvorce Temelín, v nichž jsou poskytovány sociální služby, včetně sociálně terapeutických dílen a rehabilitace. Součástí Dvora Čihovice je kromě obnoveného zemědělského statku také vybudovaný Domov sv. Anežky. Počet úvazků zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním je udržován nad 50 % celkových úvazků. V současné době činí více než 75 % a se zřízenými organizacemi zaměstnává téměř 130 lidí.


 Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe


Sociální zemědělství v médiích

"Vláda ČR připravuje nový zákon o sociálním podnikání" (ČT24, 6. 8. 2014)

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/282260-bezdomovci-ci-postizeni-nemohou-najit-praci-novy-zakon-to-ma-zmenit/

 

"Podnikat a pomáhat jde dohromady, i když je to tvrdá práce." (Idnes.cz, 9. 8. 2014)

http://finance.idnes.cz/socialni-podnikani-spolecenska-odpovednost-fmz-/podnikani.aspx?c=A140624_2076585_podnikani_zuk


Týdeník 5 + 2


31.ledna 2013 vyšel v regionálním týdeníku poměrně obsáhlý článek o činnosti spolku Pomoc Týn nad Vtavou včetně povídání o aktivitách Domova sv.Anežky o.p.s. Článek poměrně zevrubně pojednává o znovuzrození bývalého arcibiskupského statku a integraci zdravotně znevýhodněných spoluobčanů v chráněných dílnách a chráněných pracovištích zemědělského areálu.