Zahradníci, sadaři

Zahradníci, sadaři

Primárním úkolem zahradnických dílen je péče o zeleň v našich centrech integrace v Čihovicích a v Temelíně. Aby si dílna vydělala na svůj provoz, obhospodařuje navíc ještě 4 ha městské zeleně v Týně nad Vltavou. Mezi hlavní aktivity patří sečení trávy, plení, odstraňování náletových dřevin, doplňování mulčovací kůry a odklízení odpadků. V podzimním a zimním období se zaměstnanci věnují sadařským pracím pro ovocnárnu v Temelíně. Další chráněná místa vznikla v Zámeckém zahradnictví.
Mezi stabilní klienty patří Hluboká baseball a softball club, o.s., Hluboká OS, Rumpold, Farma 410, Vodohospodářské stavby České Budějovice, Vindex. Dílna rovněž zajišťuje sečení přibližně dvacítky jihočeských nádraží Českých drah.

Kontakt: Ing. Alena Blažková, tel. 774 709 108

         Zahradníci, sadaři  Zahradníci, sadaři  Zahradníci, sadaři