Mše, bohoslužby, udílení svátostí

MŠE, BOHOSLUŽBY

Mše svaté se konají nepravidelně, při příležitosti svátku, výročí, oslav (např. výročí sv. Anežky, dožínky – poděkování za úrodu). Mše svaté dříve sloužil týnský farář Marek Donnerstag, nyní je slouží Václav Hes, případně jiný hostující kněz. Bohoslužby slova mohou vykonávat jáhen Karel Sádlo nebo biskupem pověření akolyti. Kaple sv. Anežky je i vhodným místem pro udílení svátostí, např. svátosti křtu nebo svatby.

MŠE,BOHOSLUŽBY    MŠE,BOHOSLUŽBY    MŠE,BOHOSLUŽBY    MŠE,BOHOSLUŽBY