MŠE,BOHOSLUŽBY, UDÍLENÍ SVÁTOSTÍ

MŠE,BOHOSLUŽBY

Mše svaté se konají nepravidelně, při příležitostí svátku, výročí, oslav (např. výročí sv. Anežky, dožínky – poděkování za úrodu). Mše svaté slouží týnský farář Marek Donnerstag, případně jiný hostující kněz. Bohoslužby slova mohou vykonávat jáhen Karel Sádlo nebo biskupem pověření akolyti. Kaple sv. Anežky je i vhodným místem pro udílení svátostí např. svátost křtu   nebo svatby.

MŠE,BOHOSLUŽBY  MŠE,BOHOSLUŽBY  MŠE,BOHOSLUŽBY  MŠE,BOHOSLUŽBY