Podpora MZe (tisková zpráva)

Podpora MZE – tisková zpráva (2014)

Podpora MZE
Finanční podporu ve výši 2,5 milionu korun od Ministerstva zemědělství obdrží Pomoc Týn nad Vltavou, z.s. Peníze půjdou na projekt sociálně znevýhodněných, zejména ve venkovském prostředí a zemědělských provozech.
Jde o jeden ze 46 projektů nestátních neziskových organizací, které letos MZe podpoří, a to celkovou částkou 64,1 milionu korun. „Vzhledem k vysokému počtu žádostí jsme v rámci otevřeného výběrového řízení velmi pečlivě posuzovali, které z neziskových organizací nakonec Ministerstvo finančně pomůže,“ řekl ministr zemědělství Marian Jurečka.
Spolek Pomoc Týn nad Vltavou, z.s., se zaměřuje na integraci lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním v mikroregionu Vltavotýnsko, především ve venkovském prostředí a zemědělských provozech. Jeho hlavním posláním je umožnit těmto lidem žít, pracovat a vzdělávat se ve vhodných zařízeních, která pro ně spolek buduje a současně zabezpečuje jejich chod.
Nosným programem spolku je Budování center integrace – Čihovice II. „Je záslužné, že Ministerstvo zemědělství pomáhá těm, od kterých se společnost mnohdy odvrací nebo dělá, že neexistují. Díky této dotaci se na venkově mohou postižení lépe začlenit, normálně žít a pracovat,“ uvedl předseda spolku Jiří Netík. Program pomáhá obnovit kdysi zaniklou obec Čihovice, podporuje přirozenou integraci a přibližuje zapojení handicapovaných občanů do většinové společnosti.
Pomoc Týn nad Vltavou již téměř šestnáct let provozuje chráněné dílny, které pomáhají sociálně znevýhodněným osobám v jejich rozvoji a integraci do společnosti. Spolek je zřizovatelem dvou center integrace – Dvora Čihovice a Dvorce Temelín, v nichž jsou poskytovány sociální služby, včetně sociálně terapeutických dílen a rehabilitace. Součástí Dvora Čihovice je kromě obnoveného zemědělského statku také vybudovaný Domov sv. Anežky. Počet úvazků zaměstnanců se zdravotním znevýhodněním je udržován nad 50 % celkových úvazků. V současné době činí více než 75 % a se zřízenými organizacemi zaměstnává téměř 130 lidí.

Hynek Jordán
ředitel Odboru komunikace MZe