Poslání a cíle

POSLÁNÍ A CÍLE SPOLKU

Poslání

  • posláním spolku je vybudování duchovních a sociálních center integrace, kde budou žít, pracovat a vzdělávat se lidé se zdravotním, sociálním nebo jiným druhem znevýhodnění s lidmi zdravými, zejména pak v zemědělských provozech a na venkově
  • spolek se snaží poskytovat pomoc potřebným lidem bez ohledu na jejich vzdělání, národnost, rasu a přesvědčení
     

Cíle

  • zabezpečit chod a rozvoj zřizovaných zařízení sloužících zdravotně a lehce mentálně postiženým lidem a sociálně potřebným, zejména v zemědělských provozech a na venkově
  • usilovat o získávání vhodných budov a pozemků, které následně upravujeme a využíváme k uskutečňování cílů spolku
  • zřizovat nestátní, zejména profesní organizace k zajištění provozu vybudovaných zařízení pro sociální, léčebnou a pracovní rehabilitaci
  • organizovat studijní pobyty, stáže a exkurze, především studentům a zájemcům o problematiku sociálních služeb