SPORTOVNĚ KULTURNÍ PARK ČIHOVICE

SPORTOVNĚ KULTURNÍ PARK

Jedná se o projekt na multifunkční využití plochy hřiště v Čihovicích ve spolupráci s místním gymnáziem, Domovem sv. Anežky a města Týn nad Vltavou. Za podpory MAS Vltava bylo v roce 2008 zajištěno financování této akce dotací z Programu rozvoje venkova (osa IV Leader) a v následujícím roce začala samotná realizace projektu (únor 2009 – únor 2010)

Využití parku je multifunkční a je rozděleno do těchto oblastí:

  • Místo sportovního vyžití - zázemí pro míčové a jiné hry
  • Místo kulturní a společenské - v projektu byl pořízen velkokapacitní stan
  • Místo oddechu a setkávání - v projektu byly vysázeny nové stromy a umístěny lavičky

SPORTOVNĚ KULTURNÍ PARK   SPORTOVNĚ KULTURNÍ PARK