PRAVIDELNÉ AKCE SPOJENÉ S CÍRKEVNÍM ROKEM

AKCE V KALENDÁŘNÍM ROCE

Leden - Požehnání třem králům
Leden  – Oslava narození sv. Anežky České
Únor - Obnova sv. Anežky (přednášky)
Březen - slavnost - výročí úmrtí sv. Anežky České
Doba postní – křížová cesta
Pondělí velikonoční – ranní požehnání koledníkům
Květen – každý čtvrtek růženec (litanie)
Červen - Poděkování – konec školního roku
Září - Zahájení školního roku
Září - Dožínky  (poděkování za úrodu) 
Prosinec - Instalace betléma
Prosinec - Punčování
Prosinec - Dětská besídka a zpívání koled u jesliček
Prosinec - Poděkování za uplynulý rok

AKCE V KALENDÁŘNÍM ROCE  AKCE V KALENDÁŘNÍM ROCE