POMOCNÁ RUKA

POMOCNÁ RUKA

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002451

Termín realizace: 1.10.2016 – 30.9.2018

Cílem projektu je připravit osoby se zdravotním postižením na vstup na trh práce a prostřednictvím mzdových příspěvků pro zaměstnavatele zvýšit jejich šanci na zaměstnání a umožnit jejich zapracování.

Do projektu se se během jeho realizace zapojí minimálně 40 osob se zdravotním postižením. Klienti projektu absolvují diagnostické, motivační a vzdělávací aktivity, které budou reflektovat individuální potřeby a možnosti každého z nich. Díky projektu získá zaměstnání minimálně 12 osob se zdravotním postižením. 

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt :

Ing. Hana Matyášová

Tel.: 602 620 738, mail: matyasova@vltavotynsko.cz

Pomoc Týn nad Vltavou, z.s.

Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou