Obecná škola Chrášťany

Centrum volnočasových aktivit Chrášťany

Centrum volnočasových aktivit

Své dveře veřejnosti dne 14. 9. 2015 otevřelo nově zrekonstruované Centrum volnočasových aktivit v Chrášťanech, které nabízí tyto možnosti příjemného strávení volného času:

MATEŘSKÉ CENTRUM 

  • místo setkávání rodičů na MD s dětmi od 1 do 5 let věku dítěte
  • otevřeno každé úterý a čtvrtek od 8 do 12 hodin  

CENTRUM PRO SENIORY

  • cílovou skupinou jsou senioři starší 60 let a osoby se zdravotním postižením
  • otevřeno každou středu od 9 do 12 hodin

KLUBOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ

  • cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 do 26 let
  • otevřeno každý všední den od 13 do 17 hodin                -

Těšíme se na Vaši účast!

Provozovatel: Domovy KLAS, o.p.s., zodpovědná osoba: Mgr. Markéta Kočová, tel. 774 709 113, e-mail: socialni@domovy-klas.cz

Centrum volnočasových aktivit


Den otevřených dveří

Dne 30. 5. 2015 proběhl den otevřených dveří v Domě sociálních služeb Chrášťany, kde byla představena nová tvář bývalé obecné školy v Chrášťanech. Inspirací pro rekonstrukci starého nevyužitého objektu v centru obce byl francouzský model ubytování seniorů na venkově nazývaný MARPA. 
Od 14 do 18 hodin se mohli návštěvníci podívat na 4 nově zrekonstruované byty pro seniory a sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby a zároveň za pomoci projektového manažera sepsat žádost o přidělení bytu. Dále bylo k vidění připravované rehabilitační centrum a truhlářská chráněná dílna, která již nyní realizuje zakázky na obrábění dřeva, např. výroby domovního a zahradního nábytku, zahradních altánů, dveří aj. 
V řemeslném ateliéru byly pro děti připraveny rukodělné práce a malování. V klubu volnočasových aktivit si mohly děti pohrát s připravenými herními prvky, zasoutěžit v různých disciplínách či si vybarvit obrázek s večerníčkovým motivem. Největším lákadlem pro děti byly především prostory dvora, kde si mohly zaskákat na skákacím hradu, nechat si namalovat obličej nebo si vyzkoušet chůzi na chůdách.
Den otevřených dveří Domu sociálních služeb Chrášťany proběhl s hojnou účastí (cca 200 lidí). Věříme, že zde strávily příjemné odpoledne nejen děti, ale i dospělí, z nichž někteří mohli zavzpomínat na svá školní léta strávená v této budově. Do budoucna bude možnost využít nabídku služeb Domu sociálních služeb, přičemž provozovatelem bude Domovy KLAS, o.p.s. Od září bude otevřen Senior klub, Mateřské centrum a Centrum pro děti a mládež a v říjnu spustí provoz rehabilitační centrum.

 Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na brzké setkání v prostorách Domu sociálních služeb Chrášťany.

Den otevřených dveří   Den otevřených dveří   Den otevřených dveří   Den otevřených dveří


DSS Chrášťany

 DSS Chrášťany

Projekt Dům sociálních služeb v Chrášťanech, financovaný z PRV Leader, předpokládá především řešení definitivní podoby bývalé obecní školy v Chrášťanech, která je od roku 2010 ve vlastnictví spolku POMOC. Škola je již využívána jako klubovna mateřského centra a seniorklubu a také jako ateliér pro výtvarnou tvorbu, řemesla a další volnočasové aktivity. V rámci projektu bude provedena rekonstrukce budovy sociálních služeb, respektive řešení vnějšího pláště budovy, vydláždění dvora a ohražení kůlny. Vedle hlavních vstupních vrat do objektu bude také zřízen informační panel. Těšíme se na nový kabát objektu, který přispěje k zlepšení vzhledu nejen samotného komplexu, ale také obce Chrášťany jako takové.

DSS Chrášťany   DSS Chrášťany

V rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR – Podpora bydlení pro rok 2013 – byla přidělena finanční podpora na výstavbu čtyř bytů v Domě sociálních služeb v Chrášťanech (bývalá škola). Byty budou určeny pro osoby se sníženou soběstačností způsobenou věkem nebo zdravotním stavem a osobám v nepříznivé sociální situaci. Rekonstrukce budovy proběhla v období 10/2013 – 12/2014. Výstavbou bytů a zabezpečením sociálních služeb se přispěje k částečnému uspokojení potřeb některých místních seniorů a osob s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním. V lednu roku 2015 byla za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj dokončena rekonstrukce objektu bývalé Obecné školy v Chrášťanech, nyní Dům sociálních služeb Chrášťany, jehož je POMOC Týn nad Vltavou vlastníkem.

DSS Chrášťany

V budově se nacházejí 4 byty zvláštního určení – 2 bezbariérové byty určené pro seniory (70+ let) a osoby se zdravotním znevýhodněním a 2 vstupní byty pro příjmově omezené osoby. V přízemí jsou prostory pro volnočasové aktivity (Senior klub, Centrum pro děti a mládež a Mateřské centrum), řemeslný ateliér, rehabilitační centrum a v přidružené budově je chráněná dílna na obrábění dřeva. Provozovatelem objektu a zároveň poskytovatelem sociálních služeb je Domovy KLAS, o.p.s., kontaktní osoba Mgr. Markéta Kočová, tel. 774 709 113, e-mail: socialni@domovy-klas.cz

Na byty zvláštního určení je možné od 1. 4. 2015 podávat žádost pro přidělení bytů. K dispozici je v listinné podobě na Obecním úřadě v Chrášťanech nebo v kanceláři spolku POMOC Týn nad Vltavou na náměstí (Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou), kde se také vyplněné formuláře odevzdávají. Jednotlivé žádosti projednává Rada pro přidělování bytů podle pravidel stanovených pro pronájem bytů zvláštního určení.

DSS Chrášťany   DSS Chrášťany   DSS Chrášťany   DSS Chrášťany