OBECNÁ ŠKOLA CHRÁŠŤANY

Centrum volnočasových aktivit

Centrum volnočasových aktivit

Své dveře veřejnosti dne 14. 9. 2015 otevřelo nově zrekonstruované Centrum volnočasových aktivit v Chrášťanech,kde Vám nabídne tyto možnosti příjemného strávení volného času:

MATEŘSKÉ CENTRUM  - ZAČÍNÁME 14. 9. 2015 – poté každé pondělí od 9 do 12 hodin

                                      - místo setkávání rodičů na MD s dětmi od 1 do 5 let věku dítěte

CENTRUM PRO SENIORY   - ZAČÍNÁME 16. 9. 2015 – poté každou středu od 9 do 12 hodin

                                           - cílovou skupinou jsou senioři starší 60-ti let a osoby se zdravotním postižením

KLUBOVNA PRO DĚTI A MLÁDEŽ - ZAČÍNÁME 14. 9. 2015 – poté každé pondělí a středu od 14 do 17 hodin

                                                       - cílovou skupinou jsou děti a mládež od 6 do 26 let

Těšíme se na Vaši účast!

 

Provozovatel: Domovy KLAS, o.p.s., pověřená osoba DiS. Kateřina Válová (socialni@domovy-klas.cz)

Centrum volnočasových aktivit


Den otevřených dveří

Den otevřených dveří

Dne 30. 5. 2015 proběhl den otevřených dveří Dům sociálních služeb Chrášťany, kde byla představena nová tvář bývalé obecné školy v Chrášťanech. Inspirací pro rekonstrukci starého nevyužitého objektu v centru obce byl francouzský model ubytování seniorů na venkově nazývaný MARPA. 

Od 14 do 18 hodin se mohli návštěvníci podívat na 4 nově zrekonstruované byty pro seniory a sociálně či zdravotně znevýhodněné osoby a zároveň za pomoci projektového manažera sepsat Žádost o přidělení bytu. Dále bylo k vidění připravované rehabiltační centrum a truhlářská chráněná dílna, která již nyní realizuje zakázky na obrábění dřeva, např. výroby domovního a zahradního nábytku, zahradních altánů, dveří aj. 

V  řemeslném ateliéru byly pro děti připraveny rukodělné práce a malování.  V klubu volnočasových aktivit si mohly děti pohrát s připravenými herními prvky, zasoutěžit v různých disciplínách či si vybarvit obrázek s večerníčkovým motivem. Největším lákadlem pro děti byly především prostory dvora, kde si mohly zaskákat na skákacím hradu, nechat si namalovat obličej nebo si zachodit na chůdách.

Den otevřených dveří Dům sociálních služeb Chrášťany proběhl s hojnou účastí (cca 200 lidí).  Věříme, že zde strávili příjemné odpoledne nejen děti, ale i dospělí, z nichž někteří mohli zavzpomínat na svá školní léta strávená v této budově. Do budoucna bude možnost využít nabídku služeb Dům sociálních služeb, kde provozovatelem bude Domovy KLAS, o.p.s. Od září bude otevřen Senior klub, Mateřské centrum a Centrum pro děti a mládež a v říjnu spustí provoz reahbilitační centrum.

 Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na brzké setkání v prostorách Dům sociálních služeb Chrášťany.

Den otevřených dveří   Den otevřených dveří   Den otevřených dveří   Den otevřených dveří

 


DSS Chrášťany

 DSS Chrášťany

Projekt Dům sociálních služeb v Chrášťanech, financováný z PRV Leader, předpokládá především řešení definitivní podoby bývalé obecní školy v Chrášťanech, která je od roku 2010 ve vlastnictví spolku  POMOC již je využívána jako klubovna mateřského centra a seniorklubu a také ateliér pro výtvarnou tvorbu, řemesla a dalších volnočasových aktivit. V rámci projektu bude  provedena rekonstrukce budovy sociálních služeb, respektive řešení vnějšího pláště budovy, vydláždění dvora a ohražení kůlny. Vedle hlavních vstupních vrat do objektu bude také zřízen informační panel.Těšíme se na nový kabát objektu, který přispěje k zlepšení vzhledu nejen samotného komplexu, ale také obce Chrášťany jako takové.

DSS Chrášťany   DSS Chrášťany

 

V rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR - Podpora bydlení pro rok 2013 byla přidělena finanční podpora na výstavbu čtyř bytů v Domě sociálních služeb v Chrášťanech (bývalá škola). Byty budou určeny pro osoby se sníženou soběstačností způsobenou věkem, nebo zdravotním stavem a osobám v nepříznivé sociální situaci. Rekonstrukce budovy proběhla v období 10/2013 - 12/2014. Výstavbou bytů a zabezpečením sociálních služeb se přispěje k částečnému uspokojení potřeb některých místních seniorů a osob s různým zdravotním či sociálním znevýhodněním.V lednu roku 2015 byla za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj dokončena rekonstrukce objektu bývalé Obecné školy v Chrášťanech, nyní Dům sociálních služeb Chrášťany, kterého je POMOC Týn nad Vltavou vlastníkem.

DSS Chrášťany

V budově se nachází 4 byty zvláštního určení – 2 bezbariérové byty určené pro seniory (70+ let) a osoby se zdravotním znevýhodněním a 2 vstupní byty pro příjmově vymezené osoby. V přízemí jsou prostory  pro volnočasové aktivity (Senior klub, Centrum pro děti a mládež a Mateřské centrum), řemeslný ateliér, rehabilitační centrum a v přidružené budově je chráněná dílna na obrábění dřeva. Provozovatelem objektu a zároveň poskytovatelem sociálních služeb je Domovy KLAS, o.p.s., kontaktní osoba Kateřina Válová, DiS., tel.:385 310 724, e-mail: socialni@domovy-klas.cz

Na byty zvláštního určení je možné od 1. 4. 2015 podávat Žádost pro přidělení bytů. 

K dispozici jsou v listinné podobě na Obecním úřadě v Chrášťanech nebo v kanceláři spolku POMOC Týn nad Vltavou na náměstí (Jiráskova 84, 375 01 Týn nad Vltavou), kde se také vyplněné formuláře odevzdávají. Jednotlivé žádosti projednává Rada pro přidělování bytů podle pravidel stanovených pro pronájem bytů zvláštního určení.

DSS Chrášťany   DSS Chrášťany   DSS Chrášťany   DSS Chrášťany