NET ZP

NET ZP

NET ZP     NET ZP   NET ZP

1. 9. 2013 společnost ILA, s.r.o.zahájila realizaci projektu Net ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením s registračním číslem CZ.1.04/5.1.01/B2.00011, ve kterém je POMOC Týn nad Vltavou partnerem. Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR

Sedm partnerů se spojilo za účelem vytvoření tematické sítě spolupracujících pracovišť, která realizovala projekty OP LZZ v oblasti 5.1 Mezinárodní spolupráce (projekt POMOCi - Alternativní úvazky ve venkovských oblastech). Výstupy těchto projektů byly prostudovány a již ve fázi přípravy tohoto projektu byly určeny ty, které budou využitelné pro vznikající portál www.netzp.cz. Ten bude dále sloužit jak samotným OZP, tak NNO zabývajícím se péčí o tyto osoby. Před umístěním na portálu budou všechny vhodné materiály podrobeny analýze a upraveny experty z partnerských organizací tak, aby působily jednotně a přehledně. Následně bude vytvořen user friendly rozcestník a on-line poradna zajišťující získání všech potřebných informací z oblasti zaměstnávání a přístupu na trh práce pro OZP. Tento webový nástroj tak pomůže snadné orientaci v souboru dokumentů. Inovativním prvkem bude při tvorbě portálu využití technologie Responsive web design (RWD) zajišťující dostupnost informací umístěných na portálu z jakéhokoli zařízení s internetovým prohlížečem – chytrého telefonu, tabletu a dalších mobilních zařízení. Portál bude pilotně testován jak osobami z cílové skupiny, tak zástupci organizací pečujících o OZP, a v případě potřeby upraven tak, aby splňoval požadavky všech zúčastněných. Finální verze bude zdarma poskytnuta všem zájemcům. O existenci a možnostech využití portálu bude informována co nejširší odborná i laická veřejnost, což zajistí síť sedmi partnerů podílejících se na projektu a disponujících kontakty na řadu dalších organizací činných v dané oblasti – jak nestátních organizací, tak složek státní správy, a to i na úrovni policy-makerů.

Příjemcem podpory: ILA, s.r.o.

Partneři:

spolek POMOC Týn nad Vltavou 
KAZUIST, spol. s r.o. – Třinec
Asistence o.s. – Praha 2
DAMACO Group, s.r.o. – Praha 6
MAS LUŽNICE, o.s. – Sudoměřice u Bechyně
Centrum vizualizace a interaktivity vzdělávání, s.r.o. – Ostrava
Centro de Reabilitacao Profissional de Gaia – Portugalsko

Realizace projektu: 1.9.2013 – 30.6.2015

Celkové náklady projektu: 5 089 495,36 Kč

Kontaktní osoby:

ILA, s.r.o.

MUDr. Kateřina Čihařová, odborný garant – katerina.ciharova@ila.cz, +420 724 007 879
Ing. Lucie Mužíková, projektová manažerka – lucie.muzikova@ila.cz, +420 606 358 607

spolek POMOC Týn nad Vltavou -  Ing. Hana Matyášová, matyasova@vltavotynsko.cz, +420 774 709 122

Více infromací o projektu NET ZP – Síť péče o osoby se zdravotním postižením naleznete na webu ESF ČR.

Dne 15.10.2014 byl spuštěn webový portál NET ZP.http://www.netzp.cz