ŠANCE NA ZAMĚSTNÁNÍ NA VLTAVOTÝNSKU II.

ŠANCE NA ZAMĚSTNÁNÍ PODRUHÉ

Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001490

Termín realizace: 1.7.2016 – 30.6.2018

ŠANCE NA ZAMĚSTNÁNÍ PODRUHÉ

Cílem projektu je podpořit a připravit osoby se zdravotním postižením na vstup na trh práce. Projekt je zaměřen na klienty z pobytových zařízení poskytovatelů sociálních služeb a z venkovských oblastí okolí Týna nad Vltavou a reaguje na jejich častou izolovanost od okolního prostředí, institucionalizaci a zvýšenou míru rezignace.

Do projektu se během jeho realizace zapojí minimálně 40 osob, kterým bude poskytnuta individuální i skupinová pomoc prostřednictvím vhodných technik a metod sociální práce. Pro každého účastníka projektu bude zvolena vhodná cesta rozvoje a posilování sociálních a pracovních kompetencí a to prostřednictvím případové práce, motivačního programu, kvalifikačního vzdělávání a umístění na tréninková pracovní místa.

Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

 

Kontakt:

Mgr. Jana Kloudová

Tel.: 774 709 122, mail: kloudova@vltavotynsko.cz

Pomoc Týn nad Vltavou, z.s.

Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou