MÍSTNÍ SKUPINA ČKA

POŘÁDANÉ AKCE

Místní skupina ČKA v Týně nad Vltavou byla oficiálně ustanovena 3. prosince 1999. Do naší činnosti jsme vstupovali s přáním oživit a doplnit zdejší kulturně-vzdělávací akce a zprostředkovat všem zájemcům setkání se zajímavými lidmi v příjemném prostředí  Čihovického kulturního centra – Špejchar klub, kde jsme od samého počátku nalezli azyl pro všechny naše akce. 

Veřejnou činnost naší místní skupiny odstartoval a jako první mezi nás zavítal prof. Petr Piťha, který hovořil na téma "Jak chránit děti před nebezpečím moderní doby." Tuto přednášku v hojném počtu navštívili zejména rodiče, ale také velký zástup pedagogů ze všech místních škol, kteří si přišli poslechnout svého bývalého ministra.
V průběhu let se zájem o další přednášky z řad pedagogů a žáků z místních základních škol a gymnázia  ještě zvýšil a tak jsme nejen s nimi mohli společně v Týně nad Vltavou uvítat PhDr. Jana Polivku, který hovořil na téma "Sekty a nová náboženství".  V podobném duchu a atmosféře proběhla i další přednáška, kde se s námi o svou práci a zkušenosti s problematikou drog a drogovou závislostí podělili pracovníci protidrogového centra z Plzně p. Petr Žíla a p. Petr Matoušek. Tato přednáška přilákala mnoho posluchačů zejména z řad mladší generace a potvrdila, že se jedná o problematiku stále velmi diskutovanou a aktuální. Několik přednášek obohatili i další vyučující z Teologické fakulty v Českých Budějovicích, přednáška bývalého děkana Doc. Dr. Jiřího Kašného Th.D se konala spíše v rodinné atmosféře a to doslova, protože téma bylo "Rodina a manželství". Postupně se ve Špejcharu vystřídali: Prof. Dr. Karel Skalický Th.D.  Druhý Vatikánský koncil; ThLic. Adam Mackerle - Biblické putování Izraelem; prof. RNDr. Karel Beneš Csc.  bývalý předseda sousední místní skupiny ČKA v Českých Budějovicích, který nás nejenom informoval o přínosech a rizicích současné biologie, ale také nás povzbudil v naší aktivitě.
Pro tuto práci byly zajímavé především tyto přednášky: Mgr. ing. Zdeněk Demel Th.D. - Laici v životě církve (liturgické služby laiků); Doc. PaedDr. Radko Chodura Csc. - Vývoj sakrální architektury. o svém putování do Santiaga de Compostela a smyslu poutě poutavě hovořil Doc. MuDr. Zdeněk Susa, Csc.
Díky výstavbě a zprovoznění kaple sv. Anežky dostala činnost místní skupiny ČKA další rozměr a možnosti. Např. v loňském roce se uskutečnila např. přednáška P. Mgr. Milana Mihulce, SDB na téma „Muž modlitby - Svatý Jan Maria Vianney”, před tím byla v kapli sloužená mše svatá.
Týnská místní skupina uspořádal ještě mnoho dalších akcí a přednášek  a přivítala mnoho zajímavých lektorů, největší účast a odezvu měl RNDr. Jiří Grygar. V budoucnu se těšíme třeba na slova P. Vojtěcha Kodeta, ThD., OCarm., který přislíbil svou účast.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
cka161145611.gif 3.8 Kb