Místní skupina ČKA

MÍSTNÍ SKUPINA ČKA – POŘÁDANÉ AKCE

SKUPINA ČKA – POŘÁDANÉ AKCEMístní skupina ČKA (Česká křesťanská akademie) v Týně nad Vltavou byla oficiálně ustanovena 3. prosince 1999. Do naší činnosti jsme vstupovali s přáním oživit a doplnit zdejší kulturně-vzdělávací akce a zprostředkovat všem zájemcům setkání se zajímavými lidmi v příjemném prostředí čihovického kulturního centra – Špejchar klubu, kde jsme od samého počátku nalezli azyl pro všechny naše akce. 
Veřejnou činnost naší místní skupiny odstartoval a jako první mezi nás zavítal prof. Petr Piťha, který hovořil na téma "Jak chránit děti před nebezpečím moderní doby". Tuto přednášku v hojném počtu navštívili zejména rodiče, ale také velký zástup pedagogů ze všech místních škol, kteří si přišli poslechnout svého bývalého ministra.
V průběhu let se zájem o další přednášky z řad pedagogů a žáků z místních základních škol a gymnázia ještě zvýšil, a tak jsme nejen s nimi mohli společně v Týně nad Vltavou uvítat PhDr. Jana Polivku, který hovořil na téma "Sekty a nová náboženství".  V podobném duchu a atmosféře proběhla i další přednáška, na níž se s námi o svou práci a zkušenosti s problematikou drog a drogovou závislostí podělili pracovníci protidrogového centra z Plzně p. Petr Žíla a p. Petr Matoušek. Tato přednáška přilákala mnoho posluchačů zejména z řad mladší generace a potvrdila, že se jedná o problematiku stále velmi diskutovanou a aktuální. Několik přednášek obohatili i další vyučující z Teologické fakulty v Českých Budějovicích. Přednáška bývalého děkana doc. Dr. Jiřího Kašného, Th.D., se konala spíše v rodinné atmosféře, a to doslova, protože tématem bylo "Rodina a manželství". Postupně se ve Špejcharu vystřídali: prof. Dr. Karel Skalický, Th.D. (Druhý Vatikánský koncil), ThLic. Adam Mackerle (Biblické putování Izraelem) a prof. RNDr. Karel Beneš, CSc., bývalý předseda sousední místní skupiny ČKA v Českých Budějovicích, který nás nejenom informoval o přínosech a rizicích současné biologie, ale také nás povzbudil v naší aktivitě.
Pozoruhodné byly také především tyto přednášky: Laici v životě církve (liturgické služby laiků) – Mgr. Ing. Zdeněk Demel, Th.D.; Vývoj sakrální architektury – doc. PaedDr. Radko Chodura, CSc.; o svém putování do Santiaga de Compostela a smyslu poutě zajímavě hovořil doc. MUDr. Zdeněk Susa, CSc.
Díky výstavbě a zprovoznění kaple sv. Anežky dostala činnost místní skupiny ČKA další rozměr a možnosti. Např. v roce 2014 se uskutečnila přednáška P. Mgr. Milana Mihulce SDB na téma „Muž modlitby – Svatý Jan Maria Vianney”, předtím byla v kapli sloužena mše svatá.
Týnská místní skupina uspořádala ještě mnoho dalších akcí a přednášek a přivítala mnoho zajímavých lektorů, největší účast a odezvu měl RNDr. Jiří Grygar.

Bohumil Toman