TECHNICKÉ SLUŽBY A DOPRAVA

Technické služby a doprava


Pracoviště pod vedením Václava Houzara zabezpečuje technickou údržbu našich center integrace, zahrnující drobné údržbářské a stavební práce.
Občanské sdružení Pomoc má rovněž živnostenské oprávnění na silniční motorovou dopravu a disponuje dvěma malými nákladními automobily s nosností do 2,5 tuny. Našich služeb v oblasti dopravy využívá betonárka Týn nad Vltavou, Vindex, Ministerstvo zemědělství, či CZ Biom. Pro klienty a hosty klubu Špejchar je k dispozici pronájem mikrobusu pro osm osob. Do nabídky technických služeb dále patří zametání chodníků a odklízení sněhu – tuto službu zajišťujeme ve spolupráci s firmou Rumpold pro obce Temelín a Týn nad Vltavou.
 
Kontakt: Václav Houzar, tel. 774 709 102

Technické služby a doprava   Technické služby a doprava