Technické služby a doprava

Technické služby a doprava

Pracoviště pod vedením Martina Papače zabezpečuje technickou údržbu našich center integrace, zahrnující drobné údržbářské a stavební práce. Do nabídky technických služeb dále patří zametání chodníků a odklízení sněhu – tuto službu zajišťujeme ve spolupráci s firmou Rumpold-T pro obce Temelín a Týn nad Vltavou.
Sdružení POMOC, z.s., má rovněž živnostenské oprávnění na silniční motorovou dopravu a disponuje dvěma malými nákladními automobily s nosností do 2,5 tuny. Našich služeb v oblasti dopravy využívá betonárka Týn nad Vltavou, Vindex JIH s.r.o., Ministerstvo zemědělství či CZ Biom - České sdružení pro biomasu, z.s. Pro klienty a hosty klubu Špejchar je k dispozici pronájem mikrobusu pro osm osob.
 
Kontakt: Martin Papač, tel. 702 241 256

Technické služby a doprava                  Technické služby a doprava