Týdeník 5+2 (2013)

Týdeník 5 + 2

31. ledna 2013 vyšel v regionálním týdeníku poměrně obsáhlý článek o činnosti spolku Pomoc Týn nad Vtavou, včetně povídání o aktivitách Domova sv. Anežky, o.p.s. Článek poměrně zevrubně pojednává o znovuzrození bývalého arcibiskupského statku a integraci zdravotně znevýhodněných spoluobčanů v chráněných dílnách a chráněných pracovištích zemědělského areálu.