KAPLE SVATÉ ANEŽKY

kaple svaté Anežky

Ke 20. výročí svatořečení svaté Anežky České a současně 10. výročí založení Domova sv. Anežky byla v roce 2009 vybudována a vysvěcena v Čihovicích uprostřed rybníka na malém poloostrůvku dřevěná kaple. Ta slouží jako duchovní zázemí pro obyvatele Čihovic a centrum duchovní integrace nejen pro zdravotně znevýhodněné osoby z Domova sv. Anežky. V kapli probíhají výroční mše svaté, udílení svátostí, oslavy, modlitby, májová pobožnost, besídky apod.  

Historie kaple    Historie kaple    Historie kaple    Historie kaple