LOKÁLNÍ BIOKORIDOR ČIHOVICKÝ POTOK

Projekt v rámci OPŽP

Projekt v rámci OPŽP

V rámci zlepšování stavu přírody ( ERDF) rozhodlo MŽP o dotaci ze SFŽP ve výši 15%, která byla prostřednictvím POMOC Týn nad Vltavou, z.s., realizována v letech 2008-2013.

Předmětem podpory je první etapa revitalizace lokálního biokoridoru v k.ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou. V rámci realizace bylo provedeno odstranění a výsadba dřevin.