Lokální biokoridor Čihovický potok

Lokální biokoridor Čihovický potok

Projekt v rámci OPŽP

V rámci zlepšování stavu přírody (ERDF – Evropský fond pro regionální rozvoj) rozhodlo MŽP o dotaci ze SFŽP ve výši 15 %, která byla prostřednictvím POMOC Týn nad Vltavou, z.s., realizována v letech 20082013.

Předmětem podpory je první etapa revitalizace lokálního biokoridoru v k. ú. Hněvkovice u Týna nad Vltavou. V rámci realizace bylo provedeno odstranění a výsadba dřevin.