Pomocná ruka

POMOCNÁ RUKA

Registrační číslo: CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_040/0002451

Termín realizace: 1. 10. 2016 – 30. 9. 2018

Cílem projektu je připravit osoby se zdravotním postižením na vstup na trh práce a prostřednictvím mzdových příspěvků pro zaměstnavatele zvýšit jejich šanci na zaměstnání a umožnit jejich zapracování.
Do projektu se během jeho realizace zapojí minimálně 40 osob se zdravotním postižením. Klienti projektu absolvují diagnostické, motivační a vzdělávací aktivity, které budou reflektovat individuální potřeby a možnosti každého z nich. Díky projektu získá zaměstnání minimálně 12 osob se zdravotním postižením. 
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.