Šance na zaměstnání na Vltavotýnsku II.

ŠANCE NA ZAMĚSTNÁNÍ NA VLTAVOTÝNSKU II.

ŠANCE NA ZAMĚSTNÁNÍ PODRUHÉ
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_022/0001490

Termín realizace: 1. 7. 2016 – 30. 6. 2018

Cílem projektu je podpořit a připravit osoby se zdravotním postižením na vstup na trh práce. Projekt je zaměřen na klienty z pobytových zařízení poskytovatelů sociálních služeb a z venkovských oblastí okolí Týna nad Vltavou a reaguje na jejich častou izolovanost od okolního prostředí, institucionalizaci a zvýšenou míru rezignace.
Do projektu se během jeho realizace zapojí minimálně 40 osob, kterým bude poskytnuta individuální i skupinová pomoc prostřednictvím vhodných technik a metod sociální práce. Pro každého účastníka projektu bude zvolena vhodná cesta rozvoje a posilování sociálních a pracovních kompetencí, a to prostřednictvím případové práce, motivačního programu, kvalifikačního vzdělávání a umístění na tréninková pracovní místa.
Tento projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Kontakt:
Mgr. Jana Kloudová
tel. 774 709 122, e-mail: kloudova@vltavotynsko.cz
Sdružení POMOC, z.s.
Čihovice 30, 375 01 Týn nad Vltavou