Sejdeme se na návsi v Čihovicích

Projekt na obnovu venkova

Projekt na obnovu vesnického rázu Čihovic a vytvoření podmínek pro každodenní život byl realizován za finanční podpory PRV Leader v období 7/2004 8/2005. Cílem bylo vyřešit obnovu zanedbaného a neudržovaného veřejného prostranství, návrat života, tradičních zemědělských atributů (hospodářská zvířata, zemědělská výroba) a vytvoření podmínek pro využití obnovené lokality ve prospěch obyvatel Čihovic a Týna nad Vltavou (děti, mládež, rodiny, školy, relaxační a vzdělávací zóna). 

Projekt svými aktivitami přispěl k:

 • zlepšení životních podmínek stálých i dočasných obyvatel Čihovic (působení životního prostředí na psychickou pohodu osob s postižením)
 • pokračování obnovy lokality, která byla historicky vesnicí
 • kvalitní a ekologicky šetrné údržbě veřejných travnatých prostranství hospodářskými zvířaty
 • zvýšení atraktivnosti venkova pro obyvatele přilehlého města
 • výchovnému působení na děti a mládež z města
 • přirozené integraci osob s postižením do života společnosti
 • ekonomickému přínosu z návštěvnosti lokality (výrobky, volný čas, občerstvení), z prodeje hospodářských zvířat

Výstupy projektu:

 • 250 m oplocení prostoru pro hospodářská zvířata
 • volně se pasoucí hospodářská zvířata (ovce, kozy) se svým zázemím (přístřešek, kozí věž)
 • mobiliář návsi Čihovice
 • zametací stroj pro údržbu veřejných prostranství
 • vybudovaná Farmářská stezka s mobiliářem a zázemím

  PROJEKT NA OBNOVU  PROJEKT NA OBNOVU