Česká spořitelna

Česká spořitelna Česká spořitelna

V roce 2022 probíhá projekt "Nejlepší tělocvičnou a učebnou je příroda". Částka bude použita na revitalizaci komunitního prostoru Buše. Podpořeno z grantového programu České spořitelny "Dokážeme víc", ve spolupráci s Nadací Via.

Zpět na seznam sponzorů


MAS Vltava, z.s.

MAS Vltava, z.s.

Spolek MAS VLTAVA, z.s., podpořil projekt Komunitní prostor v Buši částkou 390 400 Kč, která byla zčásti použita na stavbu jurty a zčásti na sanitární buňku (110 400 Kč).

Zpět na seznam sponzorů


Město Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou

Město Týn nad Vltavou dlouhodobě podporuje naše aktivity v rámci projektu Oranžový rok.

Zpět na seznam sponzorů


Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje rozvoj našich centem integrace v rámci projektu Venkovská centra integrace (viz záložka Projekty ⇒ Venkovská centra integrace), jehož cílem je zvýšení kvality života osob s postižením a seniorů z venkovských oblastí vltavotýnského regionu a jejich integrace do společnosti.

Zpět na seznam sponzorů


NET4GAS

NET4GAS

Z grantového programu společnosti NET4GAS, s.r.o., bylo využito 80 000 Kč na stavbu jurty v Buši.

Zpět na seznam sponzorů


Pepco

Pepco         Pepco

"Nejlepší tělocvičnou a učebnou je příroda" – tímto motem se řídíme v našem areálu čihovické BUŠe.
Díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků PEPCO jsme v rámci projektu "Komunitní prostor BUŠ" rozšířili naše výukové možnosti ve venkovních prostorách kolem jurty. Pro venkovní tvoření a výuku jsme pořídili 2 lavičky a environmentální pomůcky a vybavili venkovní laboratoř a dílničku. Prostor se vzdělávacími pomůckami je připraven k zábavnému vzdělávání a rozvoji českých i ukrajinských dětí. Již nyní se v BUŠi pořádají odpolední kroužky. Díky překladateli mohou kroužky navštěvovat i ukrajinské děti.

V loňském roce poskytl grantový program PEPCO nadační příspěvek ve výši 46 187 Kč, který byl použit na vybavení jurty v BUŠi.

Zpět na seznam sponzorů


ČSOB

ČSOB

Společnost ČSOB přispěla v roce 2021 částkou ve výši 40 000 Kč na projekt Postavme spolu jurtu v Buši.

Zpět na seznam sponzorů


Nadace Via

Nadace Via

Nadace Via poskytla v roce 2022 příspěvek ve výši 38 000 Kč na realizaci projektu Nejlepší tělocvičnou a učebnou je příroda.

V roce 2021 přispěla částkou ve výši 2 000 Kč na projekt Venkovní laboratoř a částkou 2 000 Kč na projekt Posezení pro děti v Buši (lavičky v areálu).

Zpět na seznam sponzorů


Společnost TESCO

sponzoři

Společnost TESCO nás podpořila v rámci programu „Vy rozhodujete, my pomáháme”. Díky jejímu příspěvku ve výši 20 000 Kč jsme mohli opravit přístřešek v našem komunitním prostoru Buše. Děkujeme!

Zpět na seznam sponzorů


Nadace ČEZ

Nadační fond ČEZ
V roce 2022 byly prostřednictvím Nadace ČEZ spolufinancovány následující aktivity:
  • Pomoc ukrajinským uprchlíkům (spotřební materiál, překladatel, psychosociální podpora) – 45 000 Kč (grantové řízení Krizová pomoc)
  • Enviromentální teambuilding v Buši (1. 5. – 31. 10.) 
  • Čihovický jarmark (23. 9.) 
  • Rodinný běh pro dobrou věc (8. 10.)
V roce 2021 poskytl Nadační fond ČEZ příspěvek na tyto akce v rámci projektu Oranžový rok 2021:
  • Výročí POMOC Týn nad Vltavou a Domova sv. Anežky (12. 11.) – příspěvek ve výši 10 000 Kč
  • Rodinný běh pro dobrou věc (2. 10.) – příspěvek ve výši 10 000 Kč
V minulosti přispěl Nadační fond ČEZ na výstavbu výtahu do zimních dílen v Čihovicích. V areálu Dvora Čihovice tak v roce 2015 vyrostl patrový objekt s truhlářskou dílnou, údržbářskou dílnou, garáží, sklady, kotelnou na biomasu pro celý areál, kancelářemi, šatnou a sociálním zařízením pro zaměstnance. V 1. patře vznikly nové prostory pro dílny. Klíčovým logistickým uzlem objektu byl výtah sloužící především k přepravě osob zdravotně znevýhodněných, ale také k zajišťování přepravy materiálu do dílen.

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ: http://www.nadacecez.cz

Zpět na seznam sponzorů


Gepard finance a.s.

Gepard finance a.s.

Společnost Gepard finance a.s. podpořila svým finančním darem činnost spolku v roce 2012. Uvedená finanční hotovost byla použita na výstavbu projektu Zimních dílen v Čihovicích.

Zpět na seznam sponzorů


Nadační fond J & T

Sponzoři

V objektu Dům sociálních služeb v Chrášťanech bylo v roce 2015 zprovozněno rehabilitační centrum, které poskytuje fyzioterapie a léčebné rehabilitace ubytovaným seniorům, handicapovaným spoluobčanům i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti, a to přímo v místě bydliště bez zbytečného dojíždění za obdobnými službami do města Týn nad Vltavou (10 km) či jiných obcí. Nadační fond J&T poskytl finanční příspěvek na rehabilitační pomůcky.

Zpět na seznam sponzorů


VDV – Nadace Olgy Havlové

VDV - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové poskytl v roce 2022 nadační příspěvek ve výši 20 000 Kč, který byl použit na služby překladatelky pro komunikaci s ukrajinskými uprchlíky.

V roce 2015 bylo v objektu Dům sociálních služeb v Chrášťanech zprovozněno rehabilitační centrum, které poskytuje fyzioterapie a léčebné rehabilitace ubytovaným seniorům, handicapovaným spoluobčanům i dalším zájemcům z řad široké veřejnosti, a to přímo v místě bydliště bez zbytečného dojíždění za obdobnými službami do města Týn nad Vltavou (10km) či jiných obcí. Nadační fond VDV – Nadace Olgy Havlové poskytl finanční příspěvek na vybavení rehabilitačního centra rehabilitačními pomůckami.

Zpět na seznam sponzorů