Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo zemědělství dlouhodobě podporuje rozvoj našich centem integrace v rámci projektu Venkovská centra integrace (viz záložka Projekty ⇒ Venkovská centra integrace), jehož cílem je zvýšení kvality života osob s postižením a seniorů z venkovských oblastí vltavotýnského regionu a jejich integrace do společnosti.

Zpět na seznam sponzorů