Nadace ČEZ

Nadační fond ČEZ
V roce 2022 byly prostřednictvím Nadace ČEZ spolufinancovány následující aktivity:
  • Pomoc ukrajinským uprchlíkům (spotřební materiál, překladatel, psychosociální podpora) – 45 000 Kč (grantové řízení Krizová pomoc)
  • Enviromentální teambuilding v Buši (1. 5. – 31. 10.) 
  • Čihovický jarmark (23. 9.) 
  • Rodinný běh pro dobrou věc (8. 10.)
V roce 2021 poskytl Nadační fond ČEZ příspěvek na tyto akce v rámci projektu Oranžový rok 2021:
  • Výročí POMOC Týn nad Vltavou a Domova sv. Anežky (12. 11.) – příspěvek ve výši 10 000 Kč
  • Rodinný běh pro dobrou věc (2. 10.) – příspěvek ve výši 10 000 Kč
V minulosti přispěl Nadační fond ČEZ na výstavbu výtahu do zimních dílen v Čihovicích. V areálu Dvora Čihovice tak v roce 2015 vyrostl patrový objekt s truhlářskou dílnou, údržbářskou dílnou, garáží, sklady, kotelnou na biomasu pro celý areál, kancelářemi, šatnou a sociálním zařízením pro zaměstnance. V 1. patře vznikly nové prostory pro dílny. Klíčovým logistickým uzlem objektu byl výtah sloužící především k přepravě osob zdravotně znevýhodněných, ale také k zajišťování přepravy materiálu do dílen.

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ: http://www.nadacecez.cz

Zpět na seznam sponzorů