Pepco

Pepco         Pepco

"Nejlepší tělocvičnou a učebnou je příroda" – tímto motem se řídíme v našem areálu čihovické BUŠe.
Díky finanční podpoře Nadace rozvoje občanské společnosti z prostředků PEPCO jsme v rámci projektu "Komunitní prostor BUŠ" rozšířili naše výukové možnosti ve venkovních prostorách kolem jurty. Pro venkovní tvoření a výuku jsme pořídili 2 lavičky a environmentální pomůcky a vybavili venkovní laboratoř a dílničku. Prostor se vzdělávacími pomůckami je připraven k zábavnému vzdělávání a rozvoji českých i ukrajinských dětí. Již nyní se v BUŠi pořádají odpolední kroužky. Díky překladateli mohou kroužky navštěvovat i ukrajinské děti.

V loňském roce poskytl grantový program PEPCO nadační příspěvek ve výši 46 187 Kč, který byl použit na vybavení jurty v BUŠi.

Zpět na seznam sponzorů